EXTRICATION

Pre-Order

DOOROPEN

อุปกรณ์เปิดประตู ชนิดใช้แรงโยก ยี่ห้อ RESQTEC รุ่น DOOROPENER WITH PUMP AND 3M HOSE ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : อุปกรณ์สำหรับง้างเปิดประตู ชนิดใช้แรงจากคันโยก สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

HAND PUMP-1

คีมตัดและถ่างในตัวเดียวกัน ชนิดแบบคันโยกโยก (INTERGRADE HAND PUMP) ยี่ห้อ RESQTEC รุ่น FX2 FRONTLINER WITH INTEGRATED HAND PUMP ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจาก กัน เพื่อเปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

New
Pre-Order

CONCRETE CRUSHER-SET2

ชุดเครื่องทำลายสิ่งกีดขวางคอนกรีต (CONCRETE CRUSHER) SET 2 ระบบน้ำมันไฮดรอลิค ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : เพื่อทำลายสิ่งขีดขวางคอนกรีต กรณีพบอุปสรรคข้อจำกัดของครื่องจักรหนัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

New
Pre-Order

CONCRETE CRUSHER-SET1

ชุดเครื่องทำลายสิ่งกีดขวางคอนกรีต (CONCRETE CRUSHER) SET 1 ระบบน้ำมันไฮดรอลิค ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : เพื่อทำลายสิ่งขีดขวางคอนกรีต กรณีพบอุปสรรคข้อจำกัดของเครื่องจักรหนัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

CSR-SET3

ชุดเครื่องตัด, ถ่าง, ค้ำยัน-ดัน-ถ่างระบบน้ำมัน (CUTTER, SPREADER, RAM Hydraulic) และชุดอุปกรณ์เสริมเครื่องค้ำยันดันถ่าง SET 3 ระบบน้ำมัน (Hydraulic) (แบบครบชุดพร้อมชุดโซ่รั้ง) ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : คีมตัด,คีมถ่าง,เครื่องค้ำยันดันถ่าง ระบบใช้น้ำมันไฮดรอลิค สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจากกัน เพื่อเปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

CSR-SET2

ชุดเครื่องตัด, ถ่าง, ค้ำยัน-ดัน-ถ่างระบบน้ำมัน (CUTTER, SPREADER, RAM Hydraulic) และชุดอุปกรณ์เสริมเครื่องค้ำยันดันถ่าง SET 2 ระบบน้ำมัน (Hydraulic) (แบบครบชุดพร้อมชุดโซ่รั้ง) ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : คีมตัด,คีมถ่าง,เครื่องค้ำยันดันถ่าง ระบบใช้น้ำมันไฮดรอลิค สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจากกัน เพื่อเปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

CSR-SET1

ชุดเครื่องตัด, ถ่าง, ค้ำยัน-ดัน-ถ่างระบบน้ำมัน (CUTTER, SPREADER, RAM Hydraulic) และชุดอุปกรณ์เสริมเครื่องค้ำยันดันถ่าง SET 1 ระบบน้ำมัน (Hydraulic) ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : คีมตัด,คีมตัดพื้นที่แคบ,คีมถ่าง,เครื่องค้ำยันดันถ่าง ระบบใช้น้ำมันไฮดรอลิค สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจากกัน เพื่อเปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

New
Pre-Order

HYDRAULIC-SET3

ชุดเครื่องตัดและถ่างในตัวเดียวกัน HYDRAULIC FRONTLINER SET 3 พร้อมเครื่องค้ำยัน-ดัน-ถ่าง ระบบน้ำมัน (Hydraulic) (แบบครบชุดพร้อมชุดโซ่รั้ง) ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : คีมตัดและถ่างในตัวเดียวกัน พร้อมเครื่องค้ำยัน-ดัน-ถ่าง และชุดอุปกรณ์เสริมเครื่องค้ำยันดันถ่างสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจากกัน เพื่อเปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

New
Pre-Order

HYDRAULIC-SET2

ชุดเครื่องตัดและถ่างในตัวเดียวกัน HYDRAULIC FRONTLINER SET 2 พร้อมเครื่องค้ำยัน-ดัน-ถ่าง และชุดอุปกรณ์เสริมเครื่องค้ำยันดันถ่าง วัตถุประสงค์ : คีมตัดและถ่างในตัวเดียวกัน พร้อมเครื่องค้ำยัน-ดัน-ถ่าง และชุดอุปกรณ์เสริมเครื่องค้ำยันดันถ่างสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจากกัน เปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

New
Pre-Order

HYDRAULIC-SET1

ชุดเครื่องตัดและถ่างในตัวเดียวกัน HYDRAULIC FRONTLINER SET 1 พร้อมเครื่องค้ำยัน-ดัน-ถ่าง และชุดอุปกรณ์เสริมเครื่องค้ำยันดันถ่าง ระบบน้ำมัน(Hydraulic) (แบบครบชุดพร้อมชุดโซ่รั้ง) ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : คีมตัดและถ่างในตัวเดียวกัน พร้อมเครื่องค้ำยัน-ดัน-ถ่าง และชุดอุปกรณ์เสริมเครื่องค้ำยันดันถ่าง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจากกัน เปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

New
Pre-Order

EDD-SET4

ชุดเครื่องตัดและถ่างในตัวเดียวกันระบบไฟฟ้า (Frontliner EDD) Set 4 ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ระบบไฟฟ้า EDD ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : คีมตัดและถ่างในตัวเดียวกัน- พร้อมเครื่องค้ำยันดันถ่าง ระบบไฟฟ้า EDD สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจากกัน เปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

New

EDD-SET3

ชุดเครื่องตัดและถ่างในตัวเดียวกันระบบไฟฟ้า (Frontliner EDD) Set 3 ชนิดปรับองศาได้ 60 องศา ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ระบบไฟฟ้า EDD ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : คีมตัดและถ่างในตัวเดียวกัน- พร้อมเครื่องค้ำยันดันถ่าง ระบบไฟฟ้า EDD สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจากกัน เปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

New
Pre-Order

EDD-SET2

เครื่องตัดและถ่างในตัวเดียวกันระบบไฟฟ้า (Frontliner EDD) Set 2 ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ระบบไฟฟ้า EDD ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : คีมตัดและถ่างในตัวเดียวกัน- พร้อมเครื่องค้ำยันดันถ่าง ระบบไฟฟ้า EDD สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจากกัน เปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller
Pre-Order

EDD-SET1

ชุดเครื่องตัดและถ่างในตัวเดียวกันระบบไฟฟ้า (Frontliner EDD) Set 1 ชนิดปรับองศาได้ 60 องศา ผลิตภัณฑ์ RESQTEC ระบบไฟฟ้า EDD ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) วัตถุประสงค์ : คีมตัดและถ่างในตัวเดียวกัน- พร้อมเครื่องค้ำยันดันถ่าง ระบบไฟฟ้า EDD สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการตัดโลหะหรือถ่างโลหะ ที่มีการอัดก็อปปี้ออกจากกัน เปิดพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้